Ya Maliku Ka Wazifa Benefits And Fazail

Ya Maliku Ka Wazifa Benefits And Fazail

Published on :

Ya Maliku Ka Wazifa Benefits And Fazail ,” Allah Malik Hai Kaynat Ki Har Chiz Iski Jagir Hai Magar Allah Khud Kisi Ki Jagir Mein Nhi Hai.Is Lihaz Se Allah Badshah Jagir Hai.Kyunki Allah Ne He Har Cheez Ko Banaya Hai.Insani Jagirdari Mizazi Hai Magar Iski Milikiyat Dayami Hai.Ek Amil […]

Ya Maliku Ka Wazifa Benefits And Fazail

Ya Maliku Ka Wazifa Benefits And Fazail

Published on :

Ya Maliku Ka Wazifa Benefits And Fazail ,” Allah Malik Hai Kaynat Ki Har Chiz Iski Jagir Hai Magar Allah Khud Kisi Ki Jagir Mein Nhi Hai.Is Lihaz Se Allah Badshah Jagir Hai.Kyunki Allah Ne He Har Cheez Ko Banaya Hai.Insani Jagirdari Mizazi Hai Magar Iski Milikiyat Dayami Hai.Ek Amil […]